Luxusná chalupa na Budinských lazoch

Vypnite mobilný telefón, odložte tablet a počúvajte..
Počujete to ticho ?